Prawo budowlane

Prawo budowlane - Prawnik Gdańsk | Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Zabrocki w Gdańsku

W jakich sprawach budowlanych mogę Ci pomóc?

Kancelaria prawna specjalizuje się sprawami z zakresu prawa budowlanego, w tym:

  • rozwiązywanie sporów na linii inwestor – wykonawca/deweloper, wykonawca – podwykonawca, a także pomiędzy pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego, tj. kierownik budowy, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego;
  • dochodzenie wszelkich roszczeń wynikających z umowy o roboty budowlane, umowy o wykończenie lokalu, remontu, umowy o dzieło, zlecenie;
  • uzyskiwanie pozwoleń, decyzji, warunków, zgód zezwoleń od organów administracji publicznej;
  • zaskarżanie postanowień, decyzji wydawanych w toku postępowania przed organem nadzoru budowlanego;
  • dokonywanie analizy stanu prawnego nieruchomości;
  • legalizacji samowoli budowlanej;
  • opiniowanie i tworzenie umów, m.in. o roboty budowlane, o wykonanie prac remontowych, analiza umów deweloperskich.

Czy pomoc radcy prawnego podczas procesu budowlanego świadczona jest kompleksowo?

Kancelaria prawna analizuje sytuację Państwa w sposób szczegółowy, dbając o prawidłowy przebieg procesu budowlanego i jego zgodności z przepisami prawa budowlanego od chwili podpisania umowy z wykonawcą/inwestorem do czasu jego zakończenia. Kancelaria przygotowuje dokumentację, wezwania, oświadczenia w imieniu klienta, proaktywnie dążąc do szybkiego rozwiązania sporu. Reprezentuję Państwa na każdym etapie postępowania, począwszy od prób polubownego rozwiązania sporu, reprezentacji przed Sądami, organami administracji publicznej, kończąc na postępowaniu egzekucyjnym. 

Dlaczego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego?

Przez ostatnie lata udzielania pomocy prawnej z zakresu prawa budowlanego, zauważyłem, że jedna porada prawna udzielona we właściwym czasie może odmienić los całego przedsięwzięcia budowlanego. Wielokrotnie klienci opierając się wyłącznie na zaufaniu do kontrahenta, nie przykładają należytej wagi do sporządzenia umowy zabezpieczającej ich interesy, właściwej komunikacji, kontroli wykonania umowy, czy też gromadzenia materiału dowodowego. Podobnie, zakup nieruchomości bądź działki należy poprzedzić rzetelną analizą, również pod względem prawnym. Zdarza się, że dla kupionej przez klienta nieruchomości nie można uzyskać decyzji o warunkach zabudowy, ponieważ byłoby to niezgodne z obowiązującymi przepisami – prawo budowlane bywa bezwzględne. Pomoc radcy prawnego częstokroć pozwala uniknąć podstawowych błędów podczas podejmowania decyzji ważnych, których skutki możemy odczuć przez kolejne lata. Zaoszczędzony czas i spokój związany z powierzeniem prowadzenia sprawy doświadczonemu prawnikowi jest przekonującym argumentem.

Kancelaria udziela pomocy prawnej z zakresu prawa budowlanego zarówno osobom fizycznym jak i osobom prawnym, m.in. wspólnotom mieszkaniowym.


Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach związanych z prawem budowlanym to zadzwoń pod numer +48 786 646 756 lub napisz e-mail na adres kontakt@prawnikgdansk.com i umów się na konsultację.