upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka - Prawnik Gdańsk | Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Zabrocki w Gdańsku

Upadłość konsumencka – skuteczny sposób na oddłużenie i krok do spokojnego życia

Kancelaria prawna wychodzi na przeciw osobom zadłużonym i oferuje bezpłatną, telefoniczną rozmowę wstępną, celem oceny sytuacji, w której znajduje się osoba zadłużona i proponuje stosowne rozwiązanie problemu.

Czym jest upadłość konsumencka ?

Upadłość konsumencka – właściwie upadłość osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ma na celu oddłużenie osób fizycznych. Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny, tj. utracił zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli opóźnienie w spłacie długów przekracza 3 miesiące, możemy mówić o stanie niewypłacalności.

Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą złożyć osoby, które na dzień jego złożenia nie są już przedsiębiorcami. Nie ma przeszkód, aby zaraz po wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG wniosek został złożony. Ponadto wniosek o ogłoszenie upadłości złożyć mogą również wierzyciele byłego przedsiębiorcy.

Czy mogę złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości mając tylko jednego wierzyciela ?

Tak. Są to sytuacje rzadkie, jednakże w odróżnieniu do upadłości przedsiębiorcy, jak najbardziej możliwe. 

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Opłata sądowa inicjująca postępowanie wynosi 30 złotych. Koszty postępowania upadłościowego egzekwowane są z majątku, chyba że majątek nie pozwala na zaspokojenie tychże kosztów – wówczas koszty postępowania ponosi Skarb Państwa. Profesjonalny pełnomocnik zapewnia nieocenione wsparcie od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości aż po pomyślne zakończenie postępowania. Koszt pomocy prawnej uzależniony jest od stopnia skomplikowania sprawy i uzgadniany jest indywidualnie po dokonaniu oceny sytuacji konsumenta. Doświadczony pełnomocnik pomaga w omijaniu przeszkód i trudności związanych z ogłoszeniem upadłości i oddłużeniem, zarówno tych formalnych, jak i praktycznych.


Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej dotyczącej upadłości konsumenckiej to zadzwoń pod numer +48 786 646 756 lub napisz e-mail na adres kontakt@prawnikgdansk.com i umów się na konsultację.