odszkodowanie najem

Odpowiedzialność najemcy za szkody wyrządzone w mieszkaniu

Relacje pomiędzy wynajmującym a najemcą mogą kształtować się bez zastrzeżeń do czasu, aż dojdzie do awarii (w szczególności urządzeń sanitarnych), uszkodzenia przedmiotu najmu lub konieczności zdania lokalu mieszkalnego, który okaże się nadmiernie wyeksploatowany. W jakim zakresie najemca odpowiada za szkody wyrządzone w mieszkaniu?

Opublikowano